• logo
  • CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG HOA VIỆT NAM

   Hạt giống hoa cho người chuyên nghiệp

  • English
  • Tiếng Việt

  sản phẩm nổi bật

  download
  Kỹ thuật trồng ớt kiểng - Pepper
  Thứ tư, 10:47 Ngày 12/07/2017

  ỚT KIỂNG - PEPPER

   

   

  Nảy mầm giai đoạn 0

  PH:                  6.2 – 6.8

  Anh sáng :                   Không quan trọng trong giai đoạn này, duy trì độ ẩm thường xuyên.

   

  Nảy mầm giai đoạn 1

  Nảy mầm :        5-7 ngày.

  Hình ảnh :                   Kết thúc giai đoạn 1, rể mầm bắt đầu xuất hiện.

  Độ ẩm :                       Giống giai đoạn 0.

  Nhiệt độ :        22 – 250C

  EC:                  0.5

   

  Nảy mầm giai đoạn 2

  Hình ảnh :                   Kết thúc giai đoạn 2, cặp lá mầm đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

  Độ ẩm :                       Giống giai đoạn 0.

  Nhiệt độ :        22 – 250C

  Phân bón :                   Trong giai đoạn này chúng tôi đề nghị nhà vườn áp dụng theo công thức phân bón sau đây pha cho 100l nước và cách từ 4 – 6 ngày tưới 1 lần cho cây.

                                                              15 – 0 – 0    =     30g

                                                              13 – 0 – 46  =     05g

                                                              0 – 52 – 34  =     17g

   

  EC:                  0.5 – 0.75

   

  Nảy mầm giai đoạn 3

  Hình ảnh :                   Kết thúc giai đoạn 3, rễ bắt đầu cắm sâu vào trong đất và đồng thời sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 cặp lá thật.

  Độ ẩm :                       Giống giai đoạn 2.

  Nhiệt độ :                    Giống giai đoạn 2.

  Phân bón :                   Chúng tôi đề nghị nhà vườn sử dụng những loại phân bón và chu kỳ tưới giống như giai đoạn 2 tuy nhiên liều lượng sẽ được tăng gấp 2 lần.

  EC:                              Giống giai đoạn 2.

  Ánh sáng :                   50%

   

  Nảy mầm giai đoạn 4

  Hình ảnh :                   Kết thúc giai đoạn 4, cây sẽ xuất hiện từ 2 – 3 cặp lá thật.

  Độ ẩm :                       Giống giai đoạn 2.

  Nhiệt độ :                    Giống giai đoạn 2.

  Phân bón :                   Giống giai đoạn 2.

  EC:                              Giống giai đoạn 2.

  Ánh sáng :                   Giống giai đoạn 2.

   

  CÂY TRƯỞNG THÀNH:

  PH:                  6.2-6.8

  Độ ẩm :                       Giống giai đoạn 2

  Phân bón :                   Bắt đầu từ giai đoạn này cho đến khi thu hoạch, chúng tôi đề nghị nhà vườn áp dụng các loại phân bón như trên tuy nhiên liều lượng coó thay đổi như sau:

   

                                                              15 – 0 – 0    =     70g

                                                              13 – 0 – 46  =     33g

                                                              0 – 52 – 34  =     35g

   

  EC:                  1.5 – 2.0

  Nhiệt độ :                    Giống giai đoạn 2

  Ánh sáng :                   Cung cấp đấy đủ ánh sáng cho cây.

  Ngắt đọt :                    Sau khi sang luống từ 7 – 10 ngày, chúng ta tiếnhành ngắt đọt cho cây với mục đích tạo cho cây có hình dáng xum xuê hơn.

  Kích thích tăng trưởng :  Bắt đấu từ giai đoạn này, chúng ta có thể sử dụng chất                       kích thích tăng trưởng cho cây và áp dụng đúng liều lượng theo nhà sản xuất.

  Côn trùng và dịch bệnh :        Bọ trĩ, Nhện đỏ, Sâu vẽ bùa………………..             

  SCHEDULING

  Plug crop time:                                    3 – 4 weeks

  8-inch crop time from transplant:        10 – 12 weeks

   

   

   

   

  TOP
  phone

  TƯ VẤN MIÊN PHÍ ĐĂNG KÝ NGAY

  ^

  X

  ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  (*)
  (*)
  Gửi